Nedelja, 18.02.2018

Kultprotur

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Partizanska cesta 11
9250 Gornja Radgona

Zemljevid
tel.: +386 (0)2 564 89 07
fax.: +386 (0)2 564 89 08

Uradne ure
Ponedeljek, torek, četrtek in petek
10.00 - 13.00

Sreda
13.00 - 16.00

Vhod na sedež zavoda je z dvoriščne strani.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, skrajšano Kultprotur, je bil ustanovljen konec leta 2007 in je v stoodstotni lasti ustanoviteljice Občine Gornja Radgona. Njegove enote so:  TIC Gornja Radgona, Grad Negova z zeliščnim parkom, Dom kulture, Muzej Špital in Mladinski center Gornja Radgona.  Letno zavod /so/organizira in izvede več kot 150 kulturnih in turističnih prireditev, pri čemer razvija sodelovanje tako z domačnimi, kot s ponudniki storitev iz Avstrije. Zavod si prizadeva za vključenost v pomembnejše in odmevnejše projekte drugih turističnih in kulturnih organizacij v severovzhodni regiji.

Dolgoročni cilji javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, ki izhajajo iz programa dela ter razvoja zavoda in razvoja občine Gornja Radgona:

1.  na področju turizma in promocije:

  • organiziran, stalen in profesionalen pristop k razvoju novih prodajnih turističnih programov;
  • povezanost vseh turističnih ponudnikov v občini v skupno tržno ponudbo;
  • promocija in trženje skupne turistične ponudbe na domačih in tujih trgih;
  • ustvarjanje prihodka iz naslova trženja turistične ponudbe, ki bo namenjen razvoju dejavnosti Zavoda.

2.  na področju kulture:

  • povezati kulturna društva in posamezne izvajalce na različnih področjih kulture, uskladiti njihove programe in jih združiti v skupni ponudbi;
  • vključiti posamezne, primerne programe in izvajalce kulturne ponudbe v turistično ponudbo občine;
  • izdelati letni program kulturnih dogodkov, v katerega bodo poleg domačih kulturnih društev in posameznih ustvarjalcev vključeni tudi izvajalci od drugod, in ki bo zadovoljil želje različnih ciljnih skupin občanov;
  • sodelovanje pri koprodukcijskih prireditvah;
  • s trženjem kulturnih prireditev ustvariti del prihodkov iz te dejavnosti.