Nedelja, 18.02.2018

Vizija

Mreženje ponudnikov kulturnih, umetniških in turističnih storitev ter oblikovanje takega poligona, ki bo vzpodbujal rast integracijske mreže ter motiviral uporabnike k aktivnemu oblikovanju tovrstnega skupnega prostora.

Vzpodbujanje miselnosti, da je kultura dobrina, ki utrjuje nacionalno samozavest in bistveno prispeva k ohranjanju identitete naroda, se povezuje z zamejstvom ter je hkrati odprta za različnosti, ki prispevajo k pluralizmu in poznavanju širšega evropskega prostora.