Nedelja, 18.02.2018

Mladinski center Gornja Radgona

Osnovni namen Mladinskega centra Gornja Radgona je zagotavljanje in upravljanje prostorov ter izvajanje mladinskih programov. Izvajanje programov mladinskega centra poteka preko oblik neformalnega izobraževanja, prostovoljstva, mladinske kulture, ustvarjalnosti, mednarodne dejavnosti, otroških in mladinskih programov, ter ostalih prostočasnih aktivnosti. Mladinski center poleg programov in projektov nudi tudi svetovalno, strokovno, organizacijsko, tehnično in drugo podporo prostovoljnim združenjem, avtonomnim mladinskim skupinam in posameznikom.

Fotografije vseh dogodkov in obnove prostorov MC-ja  si lahko ogledate v naši galeriji.

Mladinski center Gornja Radgona
Trg svobode 15
9250 Gornja Radgona
Tel: 031 603 223