logo

Delovni čas: Pon - pet: 8:00 - 16:00, sob: 8:00 - 12:00

Kultprotur projekti

RURITAGE: DEDIŠČINA ZA REGENERACIJO PODEŽELJA


Med podeželskimi območji v Evropi so izjemni primeri kulturne in naravne dediščine, ki jih je treba ne samo ohraniti, temveč tudi promovirati kot spodbujevalce gospodarske konkurenčnosti ter trajnostne in vključujoče rasti. Projekt RURITAGE ponuja inovativno paradigmo regeneracije podeželja na osnovi dediščine. Temelji na opredelitvi šestih področij sistemskih inovacij, ki predstavljajo načine, kako lahko kulturna in naravna dediščina delujta kot gonilo gospodarskega in socialnega razvoja ter okoljskega ravnovesja podeželskih območij. Inovativna paradigma regeneracije podeželja RURITAGE omogoča preoblikovanje podeželskih regij v demonstracijske laboratorije trajnostnega razvoja z oplemenitenjem edinstvenega potenciala njihove kulturne in naravne dediščine. Zasnovan na pozitivnih zgledih projekt RURITAGE podpira soustvarjanje in izvajanje strategij regeneracije na osnovi dediščine v šestih replikatorjih.

RURITAGE torej uvaja nov, z dediščino voden pristop k obnavljanju podeželja, s katerim podeželska območja spreminja v demonstracijske »laboratorije« za trajnostni razvoj s krepitvijo njihovega edinstvenega dediščinskega potenciala. Na podlagi preteklih raziskav in izkušenj smo v okviru RURITAGE opredelili 6 sistemskih inovacijskih področij in 11 presečnih (horizontalnih) tematik, ki predstavljajo različne možnosti delovanja kulturne dediščine v smislu gonila obnove podeželskih (ruralnih) območij in njihovega gospodarskega, socialnega ter okoljskega razvoja.

Namen projekta RURITAGE je spodbujanje potenciala socialnih inovacij in zagotavljanje stalnega prenosa znanja in vzajemnega učenja med partnerji in ostalimi deležniki. Podpira prenose znanj in krepitev zmogljivosti med vzorčnimi modeli (role-models) in njihovimi replikatorji (replicators) skozi štiri razvojne faze in implementacije strategij revitalizacije, temelječe na kulturni in naravni dediščini v različnih regijah.

Komunikacijske in diseminacijske dejavnosti projekta RURITAGE so namenjene krepitvi vpliva projekta in njegovemu čim obsežnejšemu prevajanju v druge kontekste na regionalni, evropski in mednarodni ravni. Cilji diseminacijskih in komunikacijskih dejavnosti projekta RURITAGE so:

- ozaveščanje: povečati ozaveščenost o potencialu kulturne in naravne dediščine za trajnostni razvoj in konkurenčnost podeželja;

- izmenjava znanja: razširjanje znanja, razvitega v sklopu projekta, o regeneraciji na osnovi dediščine;

- spodbujanje sprememb: promocija paradigme projekta RURITAGE za regeneracijo podeželja na osnovi dediščine, ter zagotavljanje vodilnega položaja EU v svetu na področju strategij za regeneracijo podeželja na osnovi dediščine;

- krepitev vpliva: podpora v projektu razvitim replikatorjem in vzorčnim modelom s pomočjo komunikacije.

RURITAGE vključuje 19 različnih študij primerov, ki jih predstavlja 19 podeželskih skupnosti, ki bodo sodelovale pri izgradnji ali spodbujanju svojih strategij regeneracije na osnovi dediščine. 19 skupnosti predstavlja 13 vzorčnih modelov, v okviru katerih so bile strategije regeneracije na osnovi dediščine že izpeljane, in 6 replikatorjev, ki bodo svoje strategije šele razvili in izvedli v času trajanja projekta RURITAGE. Ta proces bo potekal na lokalni ravni v okviru tako imenovanih središč podeželske dediščine – skupnosti deležnikov in državljanov, ki so vključene v fizične prostore, kjer bo potekal prenos znanja in vse druge dejavnosti, povezane s projektom.

Podeželske skupnosti imajo v splošnem slabši dostop do umetnosti, vendar postajajo tudi umetniške dejavnosti in festivali na podeželju vse bolj priljubljeni kot sredstvo za oživitev lokalnih gospodarstev, saj neposredno in posredno vplivajo na skupnost v obliki priložnosti za sodelovanje, razvijanja spretnosti, prostovoljstva ter spodbujanja socialnega, kulturnega, gospodarskega in okoljskega razvoja. Vpliv umetnosti pa presega zgolj učinke merljive z ekonomskega vidika: prispeva namreč h kakovosti življenja s krepitvijo skupnosti, zagotavljanjem specifičnih dejavnosti in dogodkov, povečevanjem ozaveščenosti o različnih kulturah in identitetah, ter krepitvijo takšne podobe skupnosti, na katero so ljudje ponosni. Z vključevanjem mladih lahko umetnost in festivali spodbujajo tudi podjetništvo mladih in "ustvarjalno podeželsko gospodarstvo", kar zagotavlja navdihujoča delovna mesta in primere podjetništva, ki so še posebej privlačni za mlade.

Cilj projekta RURITAGE je vključiti vse člane družbe in jih motivirati za sodelovanje v civilnih, socialnih, gospodarskih in političnih dejavnostih na lokalni ravni. V ta namen bo v sklopu vsakega vzorčnega modela in vsakega replikatorja vzpostavljeno po eno središče podeželske dediščine, ki bo delovalo kot osrednja podlaga za inovacije in razpravo z zainteresiranimi stranmi za razvoj, izvajanje in spremljanje načrtov za regeneracijo podeželja na osnovi dediščine. Za vsako takšno središče je bil imenovan koordinator, ki bo odgovoren za njegovo nemoteno delovanje in stalni stik z zainteresiranimi stranmi.
Središče podeželske dediščine Grad Negova bo omogočil deležnikom in lokalni javnosti aktivno in skupnostno naravnano upravljanje dediščine, zagotavljajoč infrastrukturo, krepitev lokalnih zmogljivosti in prenos veščin.

Razpis: H2020-SC5-21-2016-2017 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije programa Obzorje 2020 na podlagi Sporazuma o dodelitvi sredstev št.: 776465.

Projektni partnerji – 39 projektnih partnerjev iz naslednjih držav: Čile, Turčija, Španija, Avstrija, Romunija, Italija, Islandija, Grčija, Nemčija, Slovenija, Madžarska, Francija, Norveška, Kolumbija, Nizozemska, Irska, Poljska, Finska in Združeno kraljestvo

Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM – Univerza v Bologni, Italija

Skupni proračun: 10.276.187,50 €

Trajanje projekta: 48 mesecev 
Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih