logo

Delovni čas: Pon - pet: 8:00 - 16:00, sob: 8:00 - 12:00

Vizija in dejavnosti

Vizija

Mreženje ponudnikov kulturnih, umetniških in turističnih storitev ter oblikovanje takega poligona, ki bo vzpodbujal rast integracijske mreže ter motiviral uporabnike k aktivnemu oblikovanju tovrstnega skupnega prostora.

Vzpodbujanje miselnosti, da je kultura dobrina, ki utrjuje nacionalno samozavest in bistveno prispeva k ohranjanju identitete naroda, se povezuje z zamejstvom ter je hkrati odprta za različnosti, ki prispevajo k pluralizmu in poznavanju širšega evropskega prostora.

Dejavnosti

Občina Gornja Radgona je z Odlokom (7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 12. 07. 2007, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 34/07) ustanovila javni Zavod za kulturo, turizem in promocijo za opravljanje kulturne, promocijske in informativne dejavnosti. Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo so učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, prireditev, turizma in promocije.
 
Naloge Zavoda
 
 • načrtovanje dejavnosti zavoda v skladu z njegovim namenom,
 • trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov na področju kulture, turizma in promocije,
 • organizacija in izvajanje prireditev, v okviru katerih se posreduje kulturne in druge dobrine občanom in drugim obiskovalcem ter se oblikuje in promovira celovita ponudbe občine in regije,
 • spodbujanje razvoja ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v občini ter sodelovanje z njihovimi izvajalci,
 • promocija občine skozi kulturne, tradicionalne in druge dogodke in prireditve,
 • organiziranje in izvajanje promocijske in informativne dejavnosti z namenom oblikovanja celovite ponudbe in promocije občine in regije,
 • informiranje obiskovalcev in občanov o dogodkih v občini in regiji,
 • organizacija in izvajanje kongresnih, protokolarnih, izobraževalnih, družabnih, sejemskih in drugih prireditev,
 • organizacija in izvajanje raznih oblik izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice ipd.) s področja dejavnosti kulture in turizma ter drugih področij,
 • organizacija gledališkega, lutkovnega, filmskega, glasbenega ali drugih abonmajev,
 • organizacija izven abonmajske ponudbe kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
 • organizacija programov za otroke in mladino,
 • usklajevanje letnega programa prireditev s prireditelji v občini in izdajanje koledarja prireditev,
 • organizacija proslav, festivalov, srečanj,
 • vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti, regije, države in EU,
 • upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno kulturno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v občini, v skladu s pogodbo, ki jo zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine,
 • varovanje in predstavljanje kulturne dediščine, ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost,
 • zagotavljanje javne dostopnosti do kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
 • skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja,
 • aktivno sodelovanje na področju znanosti in kulture z drugimi zavodi, muzeji, kulturnimi organizacijami, raziskovalnimi ter drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini,
 • izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
 • izdajanje tiskanega gradiva, videov, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda,
 • spremljanje in arhiviranje dogodkov, povezanih s kulturnimi dogodki v občini in regiji,
 • opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom ali najemnikom nepremičnin in dediščine, s katero upravlja.
Zavod opravlja tudi naslednje naloge

 • oddaja v najem prostore in tehnično opremo za izvedbo prireditev drugim izvajalcem programov in projektov,
 • izvaja založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo zavoda,
 • prodaja publikacije vseh vrst, likovna dela, replike eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalsko gradivo, knjige, nosilce zvoka in videokasete, spominke, izdelke domačih in tujih proizvajalcev, namenjenih obiskovalcem, ipd.,
 • vključuje se v aktivnosti turistične ponudbe,
 • vključuje se v nacionalne informacijske mreže in izmenjavo informacij,
 • oglašuje.
Enota zavoda TIC pa opravlja naslednje naloge

 • razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
 • sodelovanje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
 • zbiranje in posredovanje turističnih informacij, informacij o turistično-gostinski ponudbi, prenos informacij do partnerjev,
 • vodenje statistike obiskovalcev v občini,
 • ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
 • informiranje obiskovalcev in obveščanje o prireditvah.

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih