logo

Delovni čas: Pon - pet: 8:00 - 16:00, sob: 8:00 - 12:00

MCGR projekti in programiMladinski center Gornja Radgona sodeluje v večih nacionalnih in mednarodnih programih, namenjenih predvsem mladinskim organizacijam in neformalnim skupinam mladih.Mladinski center Gornja Radgona je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru razpisa smo zaposlili eno mladinsko delavko. 

Opis operacije

Mladinski delavec bo v okviru svoje zaposlitve skrbel za načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi ter za izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi.
Tako se bo najprej seznanil z mladinsko problematiko lokalnega okolja in z načinom dela v mladinskem centru ter spoznal delovanje javnega zavoda. Z mladimi (organiziranimi in neorganiziranimi) bo nato navezoval stike ter jih informiral o različnih možnostih udejstvovanja in programskega sodelovanja v mladinskem centru. Skupaj z mladimi in vodjo mladinskega centra bo tako pomagal pripraviti letni program delovanja mladinskega centra ter preko nudenja pomoči in opravljanja različnih dnevnih delovnih nalog v mladinskem centru skrbel za to, da se bo program kontinuirano odvijal v zastavljeni.   

Za namen načrtovanja in izvajanja mladinskih programov v sodelovanju z mladimi ter krepitve svojih kompetenc bo mladinska delavka v mladinskem centru Gornja Radgona opravljala naslednje delovne naloge:

-informiranje javnosti (delo z računalnikom: objave preko spletne strani, mailing liste, družabnih omrežij, priprava napovednikov, letakov, plakatov ipd. promocijskega materiala)
- pomoč pri pripravi prostorov (za informiranje, sestanke ter izvedbe posameznih dogodkov)
-pomoč pri organizaciji dogodkov
- aktivnosti na področju informiranja mladih in mladinskega dela, dodatna pomoč pri izvajanju letnih programskih aktivnosti

Cilj operacije: Cilj operacije je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa, kar povečuje možnosti njene zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep za dosego cilja je spodbuda za zaposlitev mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Rezultat operacije: En dodaten mesec zaposlitve mladinske delavke v sklopu našega zavoda tudi po zaključku operacije. 


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada." 

Povezave:

- Spletna stran Evropskih socialnih skladov - www.eu-skladi.si 
- Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - www.ursm.gov.si 

Program ERASMUS+ združuje več EU programov za usposabljanje, izobraževanje, mladino in šport. Za mladino in mladinski sektor je ključen segment Erasmus+ mladi v akciji, katerega informacije in pogoje razpisov najdete na povezavi.

 

Eurodesk je  brezplačen infoservis Evropske komisije namenjen informiranju mladih, o ponujenih možnostih s strani evropskih ustanov in mednarodne organizacije na področjih kulture, izobraževanja, mladinskega informiranja in drugih tematik, privlačnih za mlade. Več na www.eurodesk.si.

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih